>
Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

Xử Lý Chậm Khai Thuế & Nộp Thuế

Xử Lý Chậm Khai Thuế & Nộp Thuế
Lưu ý:
    • Xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế: 100.000 - 5.000.000 Đ.
    • Số tiền phạt chậm nộp thuế:
Số tiền thuế nộp chậm x 0.05%/ngày x số ngày chậm nộp.

Chậm khai thuế và nộp thuế là 2 trường hợp bị xử phạt như sau:

1 Xử lý trường hợp chậm khai thuế so với thời hạn quy định

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:
  • Phạt cảnh cáo 700.000.Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mứ phạt tối thiểu 400.000, nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 1.000.000 chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 10 ngày.
  • Phạt tiền 1.400.000.Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 800.000, có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 2.000.000 chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ 10 đến 20 ngày.
  • Phạt tiền 2.100.000. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.200.000, Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 3.000.000 chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.
  • Phạt tiền 2.800.000. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.600.000, Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 4.000.000 chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.
  • Phạt tiền 3.500.000. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 2.000.000, Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 5.000.000 chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày, trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Chú ý: Ngoài việc bị phạt vì tội chậm nộp hồ sơ khai thuế, các bạn còn bị phạt vì tội chậm nộp tiền thuế, chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt chậm nộp tiền thuế nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

2 Xử lý trường hợp chậm nộp thuế

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13:

Từ ngày 1/7/2016 theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của bộ tài chính quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. 
b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:-
 
Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,
Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,
Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Như vậy: Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia 3 mức:

Trước ngày 1/1/2015:


- Số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt  =  Số tiền thuế chậm nộp  X   0,05%  X  Số ngày chậm nộp


- Số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt  =  Số tiền thuế chậm nộp  X   0,07%  X  Tổng số ngày chậm nộp - 90


Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Số tiền phạt  =  Số tiền thuế chậm nộp  X   0,05%  X  Số ngày chậm nộp


Từ ngày 1/7/2016

Số tiền phạt  =  Số tiền thuế chậm nộp  X   0,03%  X  Số ngày chậm nộp


c) Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Trước đó:

2. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/1/2015 trở đi:

Cụ thểKể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015:
- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 
0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
- Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp
.


3. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi:
 
a. Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm


b. Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)

Số tiền phạt  =  Số tiền thuế chậm nộp  X   0,03%  X  Số ngày chậm nộp

4. Đối với số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:
Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.

   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Xử Lý Chậm Khai Thuế & Nộp ThuếRating: 8 / 102800
8 102800
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc