>
Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

Thủ Tục Thay Đổi, Bổ Sung

Thủ Tục Thay Đổi, Bổ Sung
Để thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế đã nộp:
...

Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế được áp dụng trong 1 số trường hợp sau đây:

1 Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh:

Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải kê khai thông tin đăng ký thuế ngay với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ thông tin đăng ký thuế gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có công chứng).
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo tên mới với mã số thuế, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

2 Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng Tỉnh/TP

* Lưu ý: Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh thì không thay đổi mã số thuế.

Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh: tổ chức, cá nhân nộp thuế phải khai báo với cơ quan Thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến. Hồ sơ thông tin đăng ký thuế gồm:

Nếu DN thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì nộp hồ sơ cho Cục Thuế. Cục Thuế đó có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

Nếu DN thuộc Chi cục Thuế quản lý thì lập 02 (hai) bộ hồ sơ: 1 bộ gửi đến Chi cục Thuế nơi chuyển đi và 1 bộ gửi đến Chi cục Thuế nơi chuyển đến. Chi cục Thuế nơi chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của DN gửi cho Chi cục Thuế nơi chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

3 Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh tới Tỉnh/TP khác

* Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi: Hồ sơ thông tin đăng ký thuế gồm:

 • Quyết định hoặc đơn báo chuyển địa điểm.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế nơi chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của DN gửi 01 (một) bản cho DN, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi chuyển đến.

* Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh theo địa chỉ mới, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đến đăng ký thuế tại cơ quan Thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ thông tin đăng ký thuế gồm:

 • Tờ khai thông tin đăng ký thuế ghi mã số thuế đã được cấp trước đó).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có công chứng).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.

4 Trường hợp thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

* Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế như: Tài khoản ngân hàng, Vốn điều lệ…

 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung (bản sao có công chứng) đối với các trường hợp thay đổi thông tin đăng kí thuế phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung.
 • Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế. Cơ quan Thuế không cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” cho các trường hợp điều chỉnh thông tin này.Thời hạn nộp hồ sơ: 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

5 Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thẻ mã số thuế cá nhân.

* Trường hợp chỉ tiêu in trên Giấy chứng nhận có thay đổi thông tin đăng ký thuế: Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

* Trường hợp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát: Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc) bị rách, nát.

* Trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ điều chỉnh thông tin đăng ký thuế như quy định.

* Trường hợp cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân:

Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đổi thẻ. 


   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Thủ Tục Thay Đổi, Bổ SungRating: 8 / 103545
8 103545
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc