>
Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

Chính Sách Thuế

Chính Sách Thuế
Chính sách Thuế luôn cải cách:
 • Điều tiết ngân sách và kinh tế vĩ mô.
 • Phù hợp với luật lệ và thông lệ quốc tế.
 • Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.
 • Đảm bảo sự công bằng giữa các thành phần kinh tế trong nước.

CHÍNH SÁCH THUẾ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2019

1 Chính sách thuế bao gồm:

2 Quy định pháp luật mới áp dụng trong năm 2019:

* Nghị định 146/2017/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 15-12-2017,
 • Nội dung: Sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP về Luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.;

* Nghị định 157/2018/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 16-11-2018,
 • Nội dung: Quy định mức lương tối thiểu vùng 2019 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2019.;

* Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 12-09-2018,
 • Nội dung: Quy định về hóa đơn điện tử, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, xử lý hóa đơn điện tử lập sai, báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử...;

* Nghị định 121/2018/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 13-9-2018,
 • Nội dung: Quy định doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013>;

* Nghị định 41/2018/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 12-3-2018,
 • Nội dung: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập, đối tượng áp dụng là Cá nhân tổ chức trong nước và nước ngoài. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.;

* Quyết định 48/2018/QĐ-TTg

 • Ngày ban hành: 29-11-2018,
 • Nội dung: bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo;

* Nghị định số 122/2011/NĐ-CP

* Nghị định số 113/2011/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 8-12-2011,
 • Nội dung: Sửa đổi hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt…


   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Chính Sách ThuếRating: 8 / 102555
8 102555
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc