>
Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)
Quyết toán thế thu nhập cá nhân:
 • Tiền ăn giữa ca của người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế vẫn được giảm trừ gia cảnh nhưng việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng cho cá nhân đã có mã số thuế.

1 Thuế thu nhập cá nhân được quyết toán đối với các cá nhân có thu nhập thường xuyên

1.1. Nguyên tắc quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  • Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập thường xuyên quyết toán theo từng năm dương lịch, cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp đồng trong năm, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán thuế thu nhập theo quy định sau:
  • Trường hợp cá nhân trong thời gian khác nhau của năm mà làm việc ở nhiều nơi thì thuế thu nhập cá nhân hàng tháng được khấu trừ tại nguồn, hết năm phải kê khai, quyết toán tại nơi làm việc cuối cùng của năm.
  • Trường hợp cá nhân trong cùng thời gian của năm đồng thời làm việc và có thu nhập từ nhiều nơi thì phải tổng hợp kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại nơi có thu nhập cao nhất hoặc thuận lợi nhất.

1.2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam, cá nhân khác định cư tại Việt Nam

  • Trường hợp trong năm tính thuế thu nhập cá nhân chỉ làm việc ở trong nước:
   • Cá nhân tổng hợp kê khai toàn bộ thu nhập thường xuyên trong năm dương lịch chia cho 12 tháng để tính thu nhập chịu thuế bình quân tháng, nếu có một số tháng không có thu nhập thì cũng phải kê khai để tính bình quân. Căn cứ thu nhập chịu thuế bình quân tháng và biểu thuế áp dụng đối với người trong nước tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cả năm, đối c,/hiếu với số đã nộp hàng tháng, xác định số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu phải nộp thêm (hoặc số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa cần hoàn lại).
  • Trường hợp trong năm vừa làm việc ở trong nước, vừa làm việc ở nước ngoài, có thu nhập phát sinh ở Việt Nam và ngoài Việt Nam:
   • Thu nhập chịu thuế cũng được tính bình quân tháng trên cơ sở tổng thu nhập cả năm chia cho 12 tháng và xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo các biểu thuế tương ứng: Thời gian ở Việt Nam tính theo biểu thuế người trong nước, thời gian ở nước ngoài tính theo biểu thuế người nước ngoài.

1.3. Quyết toán thuế đối với người nước ngoài:

  • Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên của người nước ngoài được kê khai quyết toán theo tiêu thức cư trú. Các cá nhân có trách nhiệm kê khai chính xác số ngày có mặt tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế để tính thời gian cư trú và tính thu nhập phải nộp tại Việt Nam.
  • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 ngày trong năm tính thuế thu nhập cá nhân phải:
   • Kê khai tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và quyết toán số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo thuế suất thống nhất 10%.
   • Trường hợp do tính chất công việc mà thường xuyên ra vào công tác tại Việt Nam trong khoản thời gian từ 2 năm trở lên nếu tổng số ngày có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thu nhập cá nhân, thì biểu thuế được tính như của đối tượng cư trú và tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo số tháng ở Việt Nam, tháng được tính là 30 ngày.
  • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế thu nhập cá nhân phải:
   • Kê khai tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam trong năm tính thuế thu nhập cá nhân chia cho 12 tháng để tính thu nhập bình quân tháng. Căn cứ thu nhập chịu thuế bình quân tháng và biểu thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài tính số thuế phải nộp cả năm, đối chiếu với số đã nộp hàng tháng, xác định số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu phải nộp thêm (hoặc số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa cần hoàn lại).

1.4. Thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  • Tổ chức ủy nhiệm thu quyết toán với cơ quan thuế số thuế thu nhập cá nhân phải thu, đã thu của từng cá nhân; số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đã nộp, đã nộp Ngân sách của đơn vị và có trách nhiệm thanh toán với NSNN và cá nhân người nộp thuế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nếu số thuế của cá nhân phải nộp lớn hơn số thuế đã nộp hàng tháng thì tổ chức ủy nhiệm thu phải khấu trừ, thu tiếp của cá nhân số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu và nộp vào NSNN chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp số thuế đã nộp hàng tháng lớn hơn số phải nộp cả năm thì được hoàn lại bằng cách trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ sau nhưng phải được cơ quan thuế kiểm tra, xác nhận.
  • Đối với cá nhân trực tiếp nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế khi thanh quyết toán thuế, phải nộp số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ được thông báo của cơ quan thuế, trường hợp nộp thừa so với số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì được hoàn lại bằng cách trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ sau, nếu không có tiền thuế phải nộp của kỳ sau thì được cơ quan thuế thoái trả từ số tiền thuế thu nhập đã thu.

2 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập không thường xuyên

  • Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập không thường xuyên thì nộp từng lần phát sinh thu nhập. Tổ chức ủy nhiệm thu cấp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập để kê khai thu nhập chịu thuế, thực hiện tính thuế, khấu trừ tiền thuế và đồng thời phải thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân ngay trên tờ khai (mẫu 07-TN kèm theo Thông tư số 39/TC/TCT ngày 2/7/1997 của Bộ Tài chính) trước khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập.


   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)Rating: 8 / 104335
8 104335
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc