>
Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

Mức phạt không thông báo hóa đơn trước khi sử dụng

Mức phạt không thông báo hóa đơn trước khi sử dụng
Mức phạt khi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành
  • Theo điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC

Không nộp thông báo phát hành hóa đơn GTGT mà đã sử dụng? Hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành? Chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn? Đại lý thuế LVTM xin trích quy định về mức phạt không nộp thông báo phát hành hóa đơn:

Theo điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức phạt không nộp, chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 - 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b) Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

2. Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung, cơ quan thuế đã có văn bản thông báo cho DN biết để điều chỉnh nhưng chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu là 2.000.000 đồng.

b) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn.

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu là 2.000.000 đồng.

c) Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới”.

3. Phạt tiền 6.000.000 đồng:

- Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế.

4. Phạt tiền từ 6.000.000 - 18.000.000 đồng:

- Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

- Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Lưu ý:

- Nếu tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

- Nếu người bán đã chấp hành Quyết định xử phạt -> Thì người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

- Nếu không lập Thông báo phát hành hoá đơn trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng - > Nếu các hoá đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế -> Thì đó là hành vì sử dụng hoá đơn bất hợp pháp (Phạt tiền từ 20.000.000 - 50.000.000 đồng)

   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Mức phạt không thông báo hóa đơn trước khi sử dụngRating: 8 / 10193
8 10193
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc