>
Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán

Gỡ Rối Sổ Sách - Đúng Chuẩn Quyết Toán

  • Gỡ Rối Sổ Sách
    Kiểm tra rà soát sổ sách kế toán & điều chỉnh phát sinh theo đúng quy định hiện hành về tài chính- kế toán DN.
  • Đúng Chuẩn Quyết Toán
    Đảm bảo hệ thống Sổ sách Kế toán đúng và đủ điều kiện thanh tra quyết toán.
  • Bảo Mật Thông Tin
    LVTM cam kết bảo mật tuyệt đối số liệu sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn của khách hàng.Dịch vụ hoàn thiện sổ sách Kế toán

Phù hợp với doanh nghiệp

Mới thành lập, nhân sự kế toán không ổn định.
Phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh.
Cần hỗ trợ chuyên nghiệp quyết toán thuế.
Cần soát xét lại và điều chỉnh hệ thống kế toán.

Dịch vụ Hoàn thiện
Sổ sách Kế toán

Đúng chuẩn Quyết toán

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁNGÓI DỊCH VỤ (Đơn vị: 1.000 VNĐ)
ĐIỀU CHỈNHQUYẾT TOÁNHOÀN THIỆN
1. Kiểm tra hiện trạng & tư vấn giải quyết
- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống kế toán✓✓✓
- Tvấn điều chỉnh, cân đối số liệu, doanh thu, lãi lỗ✓✓✓
- Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
2. Hoàn thiện báo cáo thuế hàng tháng, quý
- Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế
- Kiểm tra lại hóa đơn đầu ra so với báo cáo sử dụng
- Hoàn thiện báo cáo thuế theo quy định
3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
- Hợp thức hóa chứng từ của doanh nghiệp
- Làm lại sổ sách kế toán theo quy định
- In bộ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định.
- Đóng chứng từ kế toán và sổ sách đúng tiêu chuẩn
4. Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán năm
- Quyết toán thuế TNCN
- Quyết toán thuế TNDN
- Lập báo cáo tài chính năm
- Hoàn thiện báo cáo thuế đã nộp những năm trước

DỊCH VỤ &
THƯƠNG MẠI


Theo phát sinh (chính từ < 25)
- Không phát sinh3004001,500
- Phụ thu / 1 chứng từ303550
DV trọn gói ( > 25 chứng từ) 1,100 - 1,8001,300 - 2,0002,800 - 5,000

SẢN XUẤT &
XÂY DỰNG
Theo phát sinh (chứng từ < 25)
- Không phát sinh4006001,800
- Phụ thu/ 1 chứng từ404060
DV trọn gói ( >25 chứng từ)1,300 - 2,0001,600 - 2,5003,300 - 7,000
Ghi chú
Số lượng chứng từ phát sinh = số chứng từ đầu vào + số chứng từ đầu ra
Số lượng chứng từ phát sinh được tính theo tháng
 Phụ thu chi phí đi lại trong nội thành : 100,000 - 300,000đ/tháng

Cam Kết của Làm Việc Thông Minh

Hỗ trợ vì lợi ích của Doanh nghiệp

Đảm bảo hệ thống số sách kế toán đúng và đủ điều kiện thanh tra quyết toán...
Tiết kiệm chi phí, tuân thủ đúng quy định hiện hành về chế độ tài chính- kế toán cho các doanh nghiệp
Cam kết bảo mật tuyệt đối số liệu của khách hàng

Hãy tham khảo quy trình hợp tác để cùng tạo ra những dự án thành công
theo đúng nhu cầu riêng

"3 lối tắt"phá vỡ cách kinh doanh truyền thống
Vừa tiết kiệm 80% chi phí - Vừa tăng doanh số 10x sau 8 tuần

Chia sẻ Văn phòng
Để tiết kiệm đến 80%
chi phí hoạt động
Chia sẻ Nhân sự
Để giảm đến 80%
tỷ lệ alô … rồi thôi
Chia sẻ Hệ thống
Để hết bế tắc KD
trong 8 tuần
KHÔNG
● “0” đầu tư
● “0” rủi ro
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc